Dostarczanie wody

Wszystkim mieszkańcom naszej okolicy powinno zależeć na czystości środowiska. Dzięki temu, pozyskiwana z zagospodarowanych źródeł woda pozwoli nam cieszyć się jej krystaliczą czystością i dan nam dużo zdrowia.
Zakład nasz czyni nieustanne starania, aby woda doprowadzana do odbiorców spełniała najostrzejsze kryteria czystości i jakości.

Script logo