Jakość wody

Badanie wody przeznaczonej do spożycia - ul. Za Wodą 133 (prywatny dom)

ZUK Ślemień Sp. z o.o. publikuje wyniki badań wody przeznaczonej do spozycia wykonane w dniu 18 czerwca 2014r. - ul. Za Wodą 133

wodociąg zielony

Oznaczenie

Jednostka

Wynik

Niepewność

Najwyższa dopuszczalna wartość

Mętność

NTU

0.14

+/-0.03

1.0

Barwa

mg/l Pt

0

-

Akceptowalna

Zapach 
liczba progowa zapachu

TON

Z0

-

Akceptowalna

pH

-

7.4 ( w temp 24.5 C)

+/- 0.2

6.5-9.5

Jon amonowy

mg/L NH4

<0.10

-

0.5

Przewodność elektryczna właściwa w 25C

uS/cm

258.0

+/-5.9

2500

Oznaczenie

Jednostka

Wynik

Niepewność

kategoria jakości wody

Bakterie grupy coli

jtk/100 ml

0

-

0

Eschericha coli

jtk/100 ml

0

-

0

Clostridium perfringens

jtk/100 ml

0

-

0

 

Script logo