Kontakt

Zakład Usług Komunalnych Ślemień


Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o.
ul. Za Rzeką 1
34-323 Ślemień

NIP: 5532512789

tel/fax: 33 333 89 85
tel: 533 399 595

numer rachunku: 82 8141 0008 0000 3535 2000 0020
prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Gilowicach

email: zuk_slemien@interia.pl

Script logo