Sieć wodociągowa

Na mapie zaznaczono punkty poboru próbek do badań wody.

Kolorem czerwonym zaznaczono wodociąg oddany do użytku w 2008 roku. Wodociąg zasilany z ujęcia powierzchniowego - potok Frydziowski.

Kolorem żółtym zaznaczono wodociąg oddany do użytku w 2013 roku. Wodociąg zasilany z ujęcia Frydziowski.

Kolorem niebeskim zaznaczono wodociąg zasilany ze zbiorników przy ul. Widokowej (SUW Widokowa). Woda pochodzi z dwóch miejsc, studni na ul. Jodłowej oraz przepompowywanej wody z ujęcia Frydziowski. Na SUW Widokowa woda magazynowana jest jako woda surowa i zostaje odżelaziona, filtrowana oraz chlorowana w momencie podawania do sieci

 

Kolorem błękitnym oznaczono nieczyny element wodociągu, który planowo będzie zasilany z SUW Widokowa za pomocą pomp

Script logo