Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o.

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Ślemień nr Uchwała Nr XXXIV/179/2013 z dnia 27 lutego 2013r. Została powołana nowa spółka ze 100% udziałem Gminy Ślemień. Majątkiem nowej spółki stał się majątek zlikwidowanej jednostki budżetowej.

W jego skład wchodzą:

 • Ujęcie wody Frydziowski,
 • Grunt pod lecznicą zwierząt oraz lecznica,
 • Przepompownia osadu,
 • Działka wraz z pompownią prz ul. Widokowej ,
 • Koparka HSW,
 • Samochód GAZELA,
 • Ciągniki BELARUS oraz ZETOR,
 • Autobus szkolny,
 • Samochód VW do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • Przyczepy, beczki kosiarki i inne sprzęty i narzędzia.

Ponadto Spółka użytkuje wodociąg, kanalizację i oczyszczalnie ścieków która jest własnością Gminy Ślemień.
Do zadań Spółki należy:

 • Dostarczanie wody,
 • Odbiór i oczyszczenie ścieków bytowych,
 • Usuwanie odpadów,
 • Zieleń gminna,
 • Transport dzieci oraz osób niepełnosprawnych,
 • Obsługa fontanny,
 • Bieżące remonty dróg i mostów,
 • Prowadzenie akcji zimowej,
 • Wynajem lokali i mieszkań.