Formularz kontaktowy

Map icon Siedziba zakładu


Zakład Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o.
34-323 Ślemień, ul. Za Rzeką 1

NIP: 5532512789

numer rachunku: 82 8141 0008 0000 3535 2000 0020

prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Gilowicach

Map icon email:  kontakt@zuk-slemien.pl

fax: 33 333 89 85
tel.: 533 399 595